Spectaculaire groei gezonde gebouwen

Recent maakte het International WELL Building InstituteTM (IWBI) bekend dat Nederland in de Europese top 3 staat van landen die de WELL Building StandardTM adopteren. Met 49 geregistreerde projecten staan we zelfs boven Groot Brittannië (37). In 2018 alleen al gaan meer dan 500.000 m² vastgoed op voor een WELL certificering.

Impact
Dat dit onderwerp zo snel aan belangstelling groeit, is niet verwonderlijk. Wij brengen maar liefst 90% van onze tijd binnen door. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt telkens weer hoe groot het effect van onze omgeving is op ons welzijn, productiviteit en vitaliteit. Daarnaast is de strijd om het aantrekken en behouden van arbeidskapitaal losgebarsten in een telkens krapper wordende, vergrijzende arbeidsmarkt. Dat, in combinatie met alarmerende cijfers over de toename van chronische, lifestyle gerelateerde ziektes zoals diabetes en burn-outs, zorgt voor een groeiende focus op preventie en invulling van goed werkgeverschap. De omgeving waarin mensen functioneren is daar een cruciaal onderdeel van geworden.

Beleggers gaan ook voor gezond
Vanuit de overtuiging dat sturen op gezondheid en welzijn, naast traditionele duurzame thema’s zoals energieverbruik en emissies, en circulair gebruik van materialen integraal onderdeel moeten worden van de duurzaamheidsagenda van de vastgoedwereld, laten beleggers in de recente Global Real Estate Sustainability Benchmark 2018 een bijzonder sterke toename zien in focus op dit thema. Het aantal vastgoedfondsen dat voldoet aan de hoogste eisen op dit vlak is zelfs met meer dan 20% gestegen ten opzichte van vorig jaar en met 250% ten opzichte van 2016.

WELL Building StandardTM
De WELL Building StandardTM is een onafhankelijke, prestatiegerichte en wetenschappelijk onderbouwde certificering op het gebied van een gezonde gebouwde omgeving. WELL gaat uit van de mens en meet dus in welke omgeving de mens het best tot zijn recht komt qua vitaliteit, gezondheid en welzijn. Daarom kijkt WELL ook naar voeding, beweging en mentaal welzijn naast de traditionele gebouw-gebonden aspecten van een gezonde omgeving. Naast kantoren kunnen ook woningen, winkelvastgoed en wijken WELL gecertificeerd worden.

Eerste officiële WELL workshop
Wat is een gezond gebouw dan precies? Wat is de business case erachter en waar moet je dan op letten als vastgoed- of bouwprofessional? Om deze en andere prangende vragen over dit snelgroeiende thema te beantwoorden, organiseert het Blue Building Institute de officiële WELL training op donderdag 29 november in CIRCL Amsterdam.  De eendaagse workshop gaat dieper in op de theorieën en processen achter de WELL Building StandardTM en is afgestemd op de Nederlandse praktijk. In één dag van volledige focus krijgen deelnemers de finesses van de diverse aspecten zoals licht- en luchtkwaliteit, voeding, beweging en mentale gezondheid onder de knie.

Meer info en aanmelden
WELL ééndaagse workshop
Donderdag 29 november
CIRCL, Amsterdam
online aanmelden