advies ‘Stad als gezonde habitat’ aan minister aangeboden

De Raad voor de leefomgeving en Infrastructuur (Rli) heeft vandaag het advies De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid aangeboden aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.

De Omgevingswet stelt ten doel een gezonde leefomgeving bereiken en in stand houden. Het advies geeft handreikingen hoe dat doel in het omgevingsbeleid vorm te geven.

BBI heeft bijgedragen aan hoofdstuk 2, Gezondheid en leefomgeving: uitgangspunten: “Bij nieuwbouw en renovatie van gebouwen zijn (…) verschillende aanknopingspunten. Denk aan (…) de principes achter de WELL Building Standard. Overheden moeten hierbij een voorbeeldfunctie vervullen: ze kunnen bij nieuwbouw en renovatie van eigen gebouwen (zoals scholen) gezondheidsbevordering opnemen in de aanbestedingseisen.”

Lees meer op de website van het Rli of download het advies in PDF.